Przycisk automatycznego obracania oraz zatrzymania prezentacji.Przybliżenie oraz oddalenie prezentacji 3D.Pasek postępu prezentacji 3D.

Zobacz więcej.