Przycisk automatycznego obracania oraz zatrzymania prezentacji.



Przybliżenie oraz oddalenie prezentacji 3D.



Pasek postępu prezentacji 3D.

Zobacz więcej.